Šilumos gamyba

kcinė bendrovė „Vilniaus baldai“ nuo 2018 m. pradžios tapo nepriklausomu šilumos gamintoju, kuris iš atsinaujinančių energijos šaltinių gamina ir tiekia šilumos energiją į Vilniaus miesto centralizuotus šilumos tinklus. Bendrovės katilinėje sumontuotas naujas UNICONFORT (Italija) 5 MW galios biokuro katilas su ekonomaizeriu ir efektyvia dūmų valymo sistema.  Pagrindinis kuras yra šalutinis gamybos produktas – pjuvenos.

Lentelėje pateikiami parduodamos šiluminės energijos kiekiai:

LaikotarpisParduotos šilumos kiekis, MWhŠilumai pagaminti sunaudotas kuras
2018 metai
Sausis - -
Vasaris

911,4

Pjuvenos (100 proc.)
Kovas

1465,4

Pjuvenos (100 proc.)
Balandis

1645,7

Pjuvenos (100 proc.)
Gegužė

1091,67

Pjuvenos (100 proc.)
Birželis 2133,42 Pjuvenos (100 proc.)
Liepa 1114,35 Pjuvenos (100 proc.)